בהודו - מאטה - זה אמא. בשבילך - זה בית חם וקו פתוח.